Objaśnienia skrótów

SKRÓT OZNACZENIE
BIP Biuletyn Informacji Publicznych
PWiK sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
SZJ System Zarządzania Jakością (terminy i definicje wynkajace z normy ISO 9001:2008)
Pracownicy PWiK sp. z o.o. pracownicy zatrudnieni w PWiK sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa pracy.
art. artykuł
ust. ustawa
wew. wewnętrzny
wod.-kan. wodno-kanalizacyjne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50