Status prawny

Oznaczenie formy prawnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Zarejestrowana

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000308355

Siedziba Knurów
Adres 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 11
REGON 276575519
NIP 969 12 01 897

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50