Struktura własności

100% udziałów posiada Gmina Knurów.

Kapitał Spółki dzieli się na : 626 045 udziałów po 100 zł każdy.

Stan na dzień: 31.12.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50