Tryb działania

Spółka realizuje swoje zadania statutowe na podstawie decyzji Nr OG-0153/8a/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13.01.2003 r. i zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in.:

  • ustawę z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017, poz.1577 z późn. zm.)
  • ustawę z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.328 z późn. zm.)
  • regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (pobierz).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50