Przyjmowanie spraw

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Adres: ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów

Biuro podawcze

 • czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 - 15:00; środa - 7:30 - 15:30
 • przyjmowanie korespondencji
 • centrala tel.  32 330-01-50

Dział Obsługi Klienta:

 • czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 - 15:00; środa - 7:30 - 15:30
 • zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • prowadzenie rozliczeń z Odbiorcami usług,
 • przyjmowanie reklamacji dot. rozliczeń, działania wodomierzy, realizacji umów itp.

Kasa:

 • czynna:od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 11:00

Dział techniczny:

 • czynny: poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Centralna Oczyszczalnia Ścieków:

adres: 44-190 Knurów, ul. Rakoniewskiego

 • czynna: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-15:00
 • zgłoszenia awarii tel. 32 236-64-71 w godz.7:00-15:00

 

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne czynne całą dobę
tel. 32 330-01-55

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50