Rejestry, archiwa

W PWIK sp. z o.o. prowadzone są m.in. następujące rejestry i ewidencje:

 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • ewidencja Odbiorców usług,
 • rejestr wystawionych faktur,
 • rejestr zleceń odpłatnych wykonywanych przez PT dla osób prywatnych oraz firm obcych,
 • rejestr odczytów stanów wodomierzy,
 • ewidencja zapłat należności,
 • rejestr zleceń PT,
 • rejestr reklamacji,
 • rejestr kontroli (książka kontroli, książka kontroli sanitarnej).

Dział Wody / Ścieków:

 • rejestr awarii wodociągowych/kanalizacyjnych,
 • rejestr wymienionej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
 • rejestr płukań sieci wodociągowej,
 • rejestr faktur związanych z zakupami towarów bądź usług.

Dział Logistyki:

 • ewidencja projektów,
 • rejestr wydanych pozwoleń na włączenie się do sieci wod.-kan.,
 • rejestr zamówionej dokumentacji projektowej,
 • rejestr prowadzonych nadzorów,
 • rejestr magazynowy.

Spółka prowadzi archiwum ogólne oraz archiwum techniczne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50