Dochody i straty

Zysk netto za 2016 rok   993 609,09 zł
Zysk netto za 2017 rok   983 469,77 zł
Zysk netto za 2018 rok   668 195,49 zł
Zysk netto za 2019 rok   262 179,35 zł
Zysk netto za 2020 rok     53 927,13 zł
Zysk netto za 2021 rok     43 714,12 zł

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50