26.06.2020

Braki w dostawie wody


 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia
że w dniu 30.06.2020 r.

w godzinach od 8:00 do 16:00


z powodu prowadzenia prac remontowych na sieci wodociągowej w Knurowie

wystąpią braki wody w rejonie:

ul. Rakoniewskiego n-ry: 36A-36D,38-38H,40,42,42D-42F,44A-44G,
Ustronie Leśne,
Nieborowice ul. Krywałdzka.

PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków zaistniałych niedogodności.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50