13.06.2022

Zaproszenie do składania ofert


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: Sprzedaż wraz z dostawą zestawu hydroforowego w ramach zadania pn.: "Pompownia wody - Knurów ul. Al. Piastów - Modernizacja układu pompowego wraz z wykonaniem i uruchomieniem układu sterowania, monitoringu i wizualizacji obiektu oraz sieci zasilającej osiedle Szczygłowice"

Szczegóły znajdują się w dziale "Przetargi", tutaj: [kliknij]


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50