10.12.2019

Zaproszenie do składania ofert


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie zaprasza do składania ofert w przetargu pn.: "Załadunek, wywóz i odzysk ziemi i kamieni"

Szczegóły znajdują się w dziale "Przetargi", tutaj: [kliknij]


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50