INFORMACJA DODATKOWA


Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie w sprawie tabel dotyczących
Zatwierdzonych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, że w okresie: 26.05.2018 r. - 25.05.2021 r. opłata abonamentowa dot. wody pozostaje bez zmian i wynosi:

  • dla Odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy głównych  - 10,45 zł,
  • dla Odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz wskazań dodatkowych wodomierzy - 9,12 zł.

Natomiast ceny brutto za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w poszczególnych okresach przedstawiają się następująco:

Okres obowiązywania

woda brutto
[ zł/m3 ]

różnica

[gr/m3]

ścieki brutto

[ zł/m3 ]

różnica

[gr/m3]

razem brutto

[ zł/m3 ]

różnica

[gr/m3]

obecnie

6,04

 

9,17

 

15,21

 

26.05.18 r.-25.05.19 r.

6,07

↑ 3 gr

9,13

↓4 gr

15,20

↓ 1 gr

26.05.19 r.-25.05.20 r.

6,10

↑ 3 gr

9,07

↓6 gr

15,17

↓ 3 gr

26.05.20 r.-25.05.21 r.

6,17

↑ 7 gr

8,99

↓ 8 gr

15,16

↓ 1 gr

obecnie - 25.05.21 r.

 

↑13 gr

 

↓ 18 gr

 

↓ 5 grPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50