14.07.2020

Zaproszenie do składania ofert


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: "Modernizacja zaprawą mineralną wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika retencyjnego o pojemności 1000m3 przepompowni wody H2 przy ul. Szpitalnej w Knurowie"

Szczegóły znajdują się w dziale "Przetargi", tutaj: [kliknij]


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50