28.02.2020

Obniżone ciśnienie wodyPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w Katowicach


że w okresie od 28.02.2020 r. do 12.03.2020 r.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
będzie prowadziło prace naprawcze na wodociągu sieci
magistralnej DN 800 w Czerwionce Leszczynach
przy ul. Armii Krajowej


w związku z powyższym

może wystąpić obniżone ciśnienie wody

w nw. rejonach : osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka plus boczne,
Niepodległości, Wilsona plus boczne (odcinek od ul. Niepodległości
do ul. Rakoniewskiego), Szpitalna , Dworcowa, Ks. Koziełka plus boczne ,
Farskie Pola, gm. Gierałtowice, Kuźnia Nieborowska


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50