24.09.2020

Zaproszenie do składania ofert


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie zaprasza do składania ofert w przetargu pn.: "Wywóz na laguny osadowe oraz odbiór i odzysk osadów ściekowych o kodzie 19 08 05"

Szczegóły znajdują się w dziale "Przetargi", tutaj: [kliknij]


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50