Wykonanie remontu prasy taśmowej KLEIN KS-10 do odwadniania osadu ściekowego na Oczyszczalni ścieków w Knurowie

Termin składania ofert:
do 17.07.2020 r., do godziny 15:00Sprzedaż wraz z transportem solanki do tężni solankowej w Knurowie

Termin złożenia oferty: do 06.07.2020 r. do godz. 15:00 (obowiązuje data wpływu).

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: pwik@knurow.com.pl w ww. terminie.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami:

  • Główny Inżynier tel. 32/33 00 152, 603 885 581,
  • Kierownik Działu Wody tel.: 32/33 00 170, 609 190 971.

Warunki postępowania (opublikowano 29.06.2020 r.):

Formularz_oferty__PZ_13.doc

66 K


Przebudowa - modernizacja stacji zlewczej na Oczyszczalni ścieków w Knurowie

Termin składania ofert:
do 19.06.2020 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 26.06.2020 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_10.pdf

48 K

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50