Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie części zamiennych do pompy Emu

Termin złożenia oferty: do 13.07.2022 r. do godz. 15:00.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany Formularz oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl w ww. terminie.

Ofertę będzie się uważać za złożoną prawidłowo, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do Zamawiającego.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu z Oferentami.:
inż. Stanisław Jankowski tel. 32/236 65 05

Warunki postępowania (opublikowano 01.07.2022 r.):

Formularz_oferty_PZ_21.docx

32 K


Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie obudowy (rozpory) do wykopów

Termin złożenia oferty: do 13.07.2022 r. do godz. 15:00.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany Formularz oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl w ww. terminie.

Ofertę będzie się uważać za złożoną prawidłowo, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do Zamawiającego.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoby do kontaktu z Oferentami.:
mgr inż. Arkadiusz Tomczak tel. 32/33 00 170,
mgr inż. Mirosław Gniewek tel. 32/ 33 00 171.

Warunki postępowania (opublikowano 01.07.2022 r.):

Formularz_oferty_PZ_22.doc

69 K


Wymiana przepon dyfuzorów talerzowych W200 rusztów napowietrzających w reaktorze biologicznym nowym RBN2 na Oczyszczalni ścieków w Knurowie

Termin składania ofert: do 05.07.2022 r., do godziny 15:00Sprzedaż wraz z dostawą zestawu hydroforowego

Sprzedaż wraz z dostawą zestawu hydroforowego w ramach zadania pn.: "Pompownia wody - Knurów ul. Al. Piastów - Modernizacja układu pompowego wraz z wykonaniem i uruchomieniem układu sterowania, monitoringu i wizualizacji obiektu oraz sieci zasilającej osiedle Szczygłowice"

Termin składania ofert: do 27.06.2022 r., do godziny 15:00Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku obsługi na Oczyszczalni ścieków w Knurowie

Termin składania ofert: do 20.06.2022 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 29.06.2022 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_16.pdf

182 K


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja mechanicznego oczyszczania ścieków - przebudowa ciągu technologicznego usuwania skratek wraz z zabudową urządzeń efektywnie usuwających ciała włókniste oraz separatora piasku"

Termin składania ofert: do 10.06.2022 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (opublikowano 20.06.2022 r.)

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_przetargu_PZ_15.pdf

200 K


Załadunek, transport i składowanie odpadu o kodzie 19 08 02

Termin złożenia oferty: do 31.05.2022 r. do godz.15:00 (obowiązuje data wpływu).

Wyjaśnienia nr 1_TL_18_22 (opublikowano 25.05.2022 r.)

Wyjasnienia_nr_1_TL_18.pdf

702 K

Wyjaśnienia nr 2_TL_18_22 (opublikowano 27.05.2022 r.)

Wyjasnienia_nr_2_TL_18.pdf

222 K

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 22.06.2022 r.)

zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

206 K


Opracowanie koncepcji skanalizowania rejonu Krywałdu w Knurowie

Termin składania ofert: do 27.05.2022 r., do godziny 15:00

Wyjaśnienia nr 1 (opublikowano 18.05.2022 r.)

Wyjasnienia_nr_1_PZ_14.pdf

244 K

Wyjaśnienia nr 2 (opublikowano 25.05.2022 r.)

Wyjasnienia_nr_2_PZ_14.pdf

295 K

PWiK sp. z o.o. w Knurowie informuje, iż ulega zmianie treść Załącznika nr 1 - Opisu przedmiotu zamówienia opublikowanego w dniu 13.05.2022 r.

Poniżej aktualna treść niniejszego dokumentu (opublikowano 25.05.2022 r.):

Zal._nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia_PZ_14_22_po_modyfikacji.pdf

2.3 M

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 21.06.2022 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_14.pdf

178 K

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50