Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie 2 szt. hydrostatycznych sond poziomu

 Termin składania ofert: do 05.10.2020 r., do godziny 15:00

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany wzór Formularza oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl lub nadesłać pocztą w ww. terminie.

Ofertę będzie się uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie:
- przesłana na adres e-mail pwik@knurow.com.pl lub
- doręczona (pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej) do Zamawiającego . Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Telefon do kontaktu: 32/ 23 66 505.

Warunki postępowania (opublikowano 28.09.2020 r.):

Formularz_oferty.doc

64 K


Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie hydrostatycznej sondy poziomu Aplisens SG-25S

 Termin składania ofert: do 05.10.2020 r., do godziny 15:00

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany wzór Formularza oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl lub nadesłać pocztą w ww. terminie.
Ofertę będzie się uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie:

- przesłana na adres e-mail pwik@knurow.com.pl lub
- doręczona (pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej) do Zamawiającego.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Telefon do kontaktu: 32/ 23 66 505.

Warunki postępowania (opublikowano 28.09.2020 r.):

Formularz_oferty.doc

64 K


Wywóz na laguny osadowe oraz odbiór i odzysk osadów ściekowych o kodzie 19 08 05

Termin składania ofert:
do 08.10.2020 r., do godziny 15:00Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn.:"Modernizacja zaprawą mineralną wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika retencyjnego o pojemności 1000 m3 przepompowni wody H2 przy ul.Szpitalnej"

Termin składania ofert:
do 31.08.2020 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 16.09.2020 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_15.pdf

209 K


Koszenie trawy na zbiornikach retencyjnych pompowni wody H2 przy ul. Szpitalnej działka nr 1483/73 oraz pompowni wody H3 przy ul. Ułanów w Knurowie działka nr 3348/3

Termin składania ofert: do 17.08.2020 r., do godziny 15:00

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany wzór Formularza oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl lub nadesłać pocztą w ww. terminie.

Ofertę będzie się uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie:
- przesłana na adres e-mail pwik@knurow.com.pl lub
- doręczona (pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej) do Zamawiającego.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Telefon do kontaktu:
32/ 33 00 170, 32/33 00 171.

Warunki postępowania (opublikowano 12.08.2020 r.):

formularz_oferty.docx

27 K

plan_sytuacyjny_H2_H3.pdf

2.0 M


Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. hydrostatycznych sond poziomu

Termin składania ofert: do 11.08.2020 r., do godziny 15:00

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany wzór Formularza oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl lub nadesłać pocztą w ww. terminie.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uprawniony do kontaktu z Oferentami:
inż. Stanisław JANKOWSKI tel. 32/ 23 66 505.

Warunki postępowania (opublikowano 06.08.2020 r.):

Formularz_oferty.doc

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (opublikowano 25.08.2020 r.)

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

173 K


Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie koagulantu do strącania fosforu ogólnego

Termin składania ofert:

do 14.08.2020 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 24.08.2020 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_14.pdf

187 K


Modernizacja zaprawą mineralną wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika retencyjnego o pojemności 1000m3 przepompowni wody H2 przy ul. Szpitalnej w Knurowie

Termin składania ofert:

do 27.07.2020 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert (opublikowano 23.07.2020 r.)

Zawiadomienie_o_zmianie_terminu_skladania_ofert_PZ_11.pdf

307 K

Wyjaśnienia nr 1 (opublikowano 27.07.2020 r.)

Wyjasnienia_nr_1_PZ_11.pdf

446 K

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 10.08.2020 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_11.pdf

106 K


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50