Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie 30 l środka do czyszczenia posadzek SOLWER 110

Termin składania ofert: do 18.06.2021 r., do godziny 15:00

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany

Formularz oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl w ww. terminie.

Ofertę będzie się uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do Zamawiającego.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu z Oferentami:
inż. Justyna TKOCZ tel. 32 236 65 05

Warunki postępowania (opublikowano 10.06.2021 r.):

Formularz_oferty.doc

55 K


Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Rakoniewskiego w Knurowie w ramach zadania I

Termin składania ofert: do 21.05.2021 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 08.06.2021 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_09.pdf

92 K


Wykonanie dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie pomiarów w środowisku pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: "Wykonanie dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie pomiarów w środowisku pracy".

Termin złożenia oferty: do 30.04.2021 r. do godz.15:00 (obowiązuje data wpływu).
W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany Formularz oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl w ww. terminie.
Ofertę będzie się uważać za złożoną prawidłowo, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do Zamawiającego.
Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoby do kontaktu z Oferentami.:
mgr inż. Arkadiusz Tomczak tel. 609 190 971.

Warunki postępowania (opublikowano 23.04.2021 r.):

Formularz_oferty_TL.10.2021.docx

28 K

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 24.05.2021 r.)

zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

215 K


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50